Witamy na stronie Effatha !

Ks. Romuald Jaworski

DR HAB. TEOLOG, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, SUPERWIZOR

W latach 1991-1999 rektor WSD w Płocku. Wykładowca psychologii w KUL u w Lublinie (1985-1994) i Wyższym Seminarium Duchownym
w Płocku (1985-2007).
Współzałożyciel i wieloletni
Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Psychologów
Chrześcijańskich w Polsce.
Autor wielu książek i artykułów.

Świadczy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, poradnianą i duchową. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz małżeńską. Szczególne obszary zainteresowań: zaburzenia nerwicowe, trudności na styku życia psychicznego i duchowego, kryzysy małżeńskie, problemy wychowawcze. Prowadzi warsztaty: „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”, „Bibliodrama”, „Analiza transakcyjna pomocą w przezwyciężaniu konfliktów”.

s. Jolanta Glapka RSCJ

TEOLOG, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Ukończyła:

 • Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Psychoterapię chrześcijańską w S.P.Ch. – Warszawa
 • Terapię uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia
 • Teologię na Bobolanum w Warszawie
 • Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego
 • Kierownictwo duchowe w Ignacjańskim Centrum Duchowości – Edynburg – Glasgow

Pomaga osobom:

 • Uzależnionym i współuzależnionym
 • Poszukującym sensu życia
 • Pragnącym pogłębić swoją relację z Panem Bogiem
 • Przeżywającym kryzys wiary
 • Cierpiącym z powodu zniewoleń duchowych
 • Potrzebującym kontaktu z egzorcystą

Agnieszka Makowska

psycholog, psycholog rozwojowo – wychowawczy dzieci i młodzieży, pedagog, terapeuta dysleksji

Terapeuta 2 stopnia TSR – terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapeuta 2 stopnia TUS – treningu umiejętności społecznych, praktyk metody Kids Skills i Mission Possible, praktyk metody TZA – Treningu Zastępowania Agresji.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową, konsultacje wychowawcze, poradnictwo psychologiczne, pracuje z dziećmi od 6 r. ż. oraz młodzieżą z trudnościami rozwojowymi, edukacyjnymi i psychologicznymi, oraz z osobami dorosłymi.

Zakres pomocy obejmuje między innymi obszary:

 • kryzysy życiowe
 • konflikty rodzinne i małżeńskie
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • zaburzenia nastroju
 • trudności wychowawcze
 • trudności edukacyjne, rozwojowe i psychologiczne u dzieci i młodzieży
 • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży

Robert Łukowski

Psycholog (28 lat doświadczenia), certyfikowany trener FRIS®, trener biznesu.

Pomaga w obszarze problemów związanych z:

 • funkcjonowaniem w świecie biznesu, pracy
 • trudnościami w relacjach małżeńskich
 • brakiem poczucia własnej wartości
 • brakiem asertywności
 • lękami
 • trudnościami natury egzystencjalnej i religijnej
 • komunikacją małżeńską, partnerską, biznesową
 • brakiem umiejętności społecznych

Porady, konsultacje, możliwość diagnozy stylu myślenia i działania w oparciu o metodologię FRIS®

Karol Talar

Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień

Posiada certyfikat Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii akredytowany przez Ministerstwo Zdrowia.
Ma przeszło 20-letnie doświadczenie zawodowe w pomaganiu osobom uzależnionym. 

 Pracował w stacjonarnym ośrodku dla młodzieży uzależnionej w Wólce Przybojewskiej 2001-2019 oraz w poradni uzależnień w Nowym Dworze Mazowieckim od 2010r. Konsultuje indywidualnie osoby dorosłe i młodzież uzależnioną od alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych (np.hazard).

Monika Jędrusiak

Certyfikowany terapeuta psychodramy (certyfikat Europejskiego Instytutu Psychodramy z siedzibą w Berlinie).

Ukończyła szkolenie z Psychoterapii Osób z Diagnozą Schizofrenii (certyfikat). W trakcie szkolenia w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej. Uczestniczka wielu szkoleń prowadzonych przez zagranicznych i polskich trenerów w tym: psychodrama w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych u Judith Teszary, muzykoterapia u prof. J. Moreno, psychodrama w pracy z urazem, psychodrama z osobami po kryzysie psychotycznym, praca z wewnętrzną agresją u Yaacova Naora, Socjometria u Bernda Fichtenhofera, praca z ciałem, gestami i uczuciami u Eduardo Verdu, psychodrama w terapii grupowej dzieci i młodzieży u Judith Maschke, monodrama w psychoterapii indywidualnej, współczesna psychodrama w pracy z traumą, choreoterapia I, II stopień, podstawy Dance Movement Therapy, stymulacja sensomotoryczna – wspomaganie osób z autyzmem.

Komunikacja i współpraca z rodzinami osób ze spektrum autyzmu, szkolenie na temat Zespołu Aspergera, profilaktyka uzależnień, profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych certyfikat nr EV/17.
Ukończyła Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ PTP oraz kurs trenerski organizowany przez Fundację Synapsis. Współpracowała z Ośrodkiem Readaptacyjno Rehabilitacyjnym Ministerstwa Zdrowia, Fundacją Synapsis, Stowarzyszeniem dla Rodzin, Stowarzyszeniem Integracja, Fundacją Itaka, prowadziła grupy metodą psychodramy morenowskiej na Oddziale V w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Pracuje w Poradni Rodzinnej Gocław w Warszawie, gdzie prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży, dorosłych, terapię grupową i sacrodramę. Pracuje w Poradni Rodzinnej Gocław w Warszawie, gdzie prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży, dorosłych, terapie grupową i indywidualną.

Sylwia Wójcikowska

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Studium Terapii Uzależnień prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia, posiada certyfikat Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomani.
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Pracuje z :

 • uzależnionymi od substancji psychoaktywnych,
 • osobami zmagającymi się z uzależnieniami behawioralnymi,
 • bliskimi osób uzależnionych chemicznie i behawioralnie,
 • osobami z syndromem DDA,

Swoją pracę poddaje superwizji.
Przyjmuje w Fundacji oraz on-line.

s. Violetta Zając rscj

Psychoterapeutka systemowa, pedagog

Ukończyła atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Centrum Psychologiczno-Medycznym MABOR w Warszawie.

Ukończyła prowadzone przez Annę Siewierską-Niedziałek szkolenie ”Terapia par” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Posiada certyfikat w zakresie profilaktyki uzależnień wydany przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne oraz certyfikat psychoterapeutyczny Polskiego towarzystwa Psychologicznego.
Odbyła liczne staże i szkolenia w zakresie pomocy terapeutycznej, w tym 2 letni staż jako koterapeuta rodzin, małżeństw, par w Grupie Synapsis.

Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji.
W Fundacji Pasja Życia prowadzi terapię rodzin, małżeństw, par w nurcie systemowym. Konsultuje rodziców i pedagogów w sprawach trudności wychowawczych z nastolatkami.
W mojej pracy terapeutycznej zależy mi na całościowym rozumieniu osoby oraz uwzględnieniu kontekstu społecznego i  duchowego w którym dana osoba żyje.

Na konsultacje i terapię zapraszam pary i rodziny, które:

 • doświadczają trudności w relacjach
 • kryzysu związanego z chorobą członka rodziny lub
  z innymi okolicznościami
 • problemami związanymi z etapem życia rodziny: urodzenie dziecka, okres dojrzewania dzieci, odchodzenie dzieci z domu

Pomocą terapeutyczną zajmuje się od 2000 r. W latach 2000 – 2008 pracowała jako wychowawczyni-socjoterapeutka z młodzieżą mającą problemy psychiczne (depresje, fobie, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, psychozy, Zespół Aspergera, ADHD) oraz z ich rodzinami.
Obecnie pracuje jako psychoterapeutka indywidualna i grupowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS www.mossos.pl W Pracowni Terapii i Rozwoju prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, terapię rodzin, małżeństw, par.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

s. Justyna Wawrzyniak

Specjalista do spraw rodziny (familiolog), psychoterapeuta – w trakcie szkolenia (4 rok)

Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży (od lat 16) i dorosłych. W swojej pracy integruję podejście humanistyczne z nurtem poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym. Udziela konsultacji psychologicznych. Dba o etykę zawodową oraz stałą superwizję prowadzonych przeze nią procesów terapeutycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w obszarze poradnictwa rodzinnego i młodzieżowego, a także w ramach stażu w Stowarzyszeniu Aslan-Ośrodek Pomocy Psychologicznej Rodzinie.

Szkoły/kursy/szkolenia/staże:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – kierunek Nauki o Rodzinie
 • Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, szkolenie psychoterapeutyczne posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (obecnie)
 • Staż psychoterapeutyczny w Stowarzyszeniu Aslan. Ośrodek Pomocy Psychologicznej Rodzinie

Pomagam osobom, które:

 • potrzebują wsparcia w związku z trudną sytuacją życiową,
 • stoją u progu ważnej zmiany życiowej,
 • mają problem w nawiązywaniu relacji interpersonalnych,
 • doświadczają trudności w relacjach z bliskimi,
 • odczuwają dolegliwości o podłożu psychosomatycznym,
 • doświadczają niezadowolenia z siebie (swojego wyglądu, osiągnięć),
 • nie panują nad emocjami, mają trudność z ich wyrażaniem,
 • cierpią z powodu zaburzeń nastroju,
 • mają problemy z autoagresją,
 • czują się nierozumiane przez otoczenie,
 • często doświadczają samotności, lęku, smutku,
 • doświadczają poczucia bezradności, pustki, braku satysfakcji,
 • doświadczają problemów szkolnych lub zawodowych,
 • przeżywają stratę bliskiej osoby,
 • doświadczają przemocy psychicznej, fizycznej,

W przypadku pacjentów nastoletnich (niepełnoletnich) pierwsza konsultacja odbywa się z rodzicami/opiekunami pacjenta, kolejna z samym pacjentem.

Urszula Grodzka

PSYCHOLOG, SOCJOTERAPEUTA, DORADCA ZAWODOWY CERTYFIKOWANY TERAPEUTA MOTYWUJĄCY (CERTYFIKAT NR 9) PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Pracuje z młodzieżą i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców.

Specjalizuje się w problematyce:

 • zaburzeń zachowania
 • uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • uzależnień od komputera
 • trudności szkolnych
 • zaburzeń odżywiania
 • trudności wychowawczych