Witamy na stronie Effatha !

Monika Jędrusik

Certyfikowany terapeuta psychodramy (certyfikat Europejskiego Instytutu Psychodramy z siedzibą w Berlinie).

Ukończyła szkolenie z Psychoterapii Osób z Diagnozą Schizofrenii (certyfikat). W trakcie szkolenia w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej. Uczestniczka wielu szkoleń prowadzonych przez zagranicznych i polskich trenerów w tym: psychodrama w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych u Judith Teszary, muzykoterapia u prof. J. Moreno, psychodrama w pracy z urazem, psychodrama z osobami po kryzysie psychotycznym, praca z wewnętrzną agresją u Yaacova Naora, Socjometria u Bernda Fichtenhofera, praca z ciałem, gestami i uczuciami u Eduardo Verdu, psychodrama w terapii grupowej dzieci i młodzieży u Judith Maschke, monodrama w psychoterapii indywidualnej, współczesna psychodrama w pracy z traumą, choreoterapia I, II stopień, podstawy Dance Movement Therapy, stymulacja sensomotoryczna – wspomaganie osób z autyzmem.

Komunikacja i współpraca z rodzinami osób ze spektrum autyzmu, szkolenie na temat Zespołu Aspergera, profilaktyka uzależnień, profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych certyfikat nr EV/17.
Ukończyła Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ PTP oraz kurs trenerski organizowany przez Fundację Synapsis. Współpracowała z Ośrodkiem Readaptacyjno Rehabilitacyjnym Ministerstwa Zdrowia, Fundacją Synapsis, Stowarzyszeniem dla Rodzin, Stowarzyszeniem Integracja, Fundacją Itaka, prowadziła grupy metodą psychodramy morenowskiej na Oddziale V w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Pracuje w Poradni Rodzinnej Gocław w Warszawie, gdzie prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży, dorosłych, terapię grupową i sacrodramę. Pracuje w Poradni Rodzinnej Gocław w Warszawie, gdzie prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży, dorosłych, terapie grupową i indywidualną.